[Eiri Yuki]'s diary

688097  Link to this entry 
Written about Wednesday 2005-10-26
Written: (5277 days ago)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................hi i am bord

639430  Link to this entry 
Written about Friday 2005-08-05
Written: (5360 days ago)

life stinks but when your having sex life is gooooood

638527  Link to this entry 
Written about Wednesday 2005-08-03
Written: (5361 days ago)

my last ever being on losers is to stey that whay ,and not chang unless i change

636811  Link to this entry 
Written about Monday 2005-08-01
Written: (5364 days ago)


My dear shuichi i gone and never coming back and now i will not say whan i am going so know one will know. melissa i love you and no thing can chang that ryu i am sory i love you to but mel is my sweet lover i need her i cant not type right with out her mei i love you
dont leve me pleas mel *crying off line* ryu i need your help to keep me fro killing mt self .Oh [Erykun] *hugs* [Claude K Winchester] help me im falling a part shuichis love is gone and <img:never coming back.http://elftown.lysator.liu.se/img/drawing/53788_1122410877>
.......................................................
.........[*love*.]..............[.*love*].............
....[*love****love*]..[*love****love*].......
.[*love*********love*********love*]....
[*love**********************love*].....[*love*********************love*].......
..[*love********MELISSA******love*]......
......[*love****************love*].......
.........[*love************love*].......
............[*love*********love*]........
...............[*love*****love*]........
..................[*love**love*]........
......................[*love*.]...........
...........................................
<img:http://www.robinterrae.homestead.com/files/anime_pictures/Gravitation/shuichi_02.JPG>

<img:http://www.yaoi.pl/recenzjemanga/gravitation/gravi01.jpg>
Shuichi loved us all mosty me and ryu!

<img:http://members.shaw.ca/wakuwaku/gravpic.jpg>
.......................................................
.........[*love*.]..............[.*love*].............
....[*love****love*]..[*love****love*].......
.[*love*********love*********love*]....
[*love**********************love*].....[*love*********************love*].......
..[*love*******SHUICHI******love*]......
......[*love********I*******love*].......
.........[*love***LOVE******love*].......
............[*love***YOU***love*]........
...............[*love*****love*]........
..................[*love**love*]........
......................[*love*.]...........
...........................................

Missing: </h3>
636111  Link to this entry 
Written about Sunday 2005-07-31
Written: (5365 days ago)

Shuichi i gone and so will my life shuichi is my every thing and i cant live with out her mel dont leve me i love you

635586  Link to this entry 
Written about Saturday 2005-07-30
Written: (5365 days ago)

my love is one of a no others

634856  Link to this entry 
Written about Friday 2005-07-29
Written: (5367 days ago)

i..cant it was the forst time he did it i cant *crys*

 The logged in version 

News about Elftown
Help - How does Elftown work?
Get $10 worth of Bitcoin/Ethereum for free (you have to buy cryptos for $100 to get it) and support Elftown!
 
Elftown – the social site made for fans of scifi and fantasy

Visit our facebook page